Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ - Informații detaliate despre dosar
Număr unic dosar482/96/2017
Inregistrat în data de05.02.2019
Obiectul cauzeiinfracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)
Stadiu procesualApel
Documente la dosar
Termene de judecată  
DataSolutieDetalii
05.11.2019Agravarea pedepseiÎn temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C. pr. pen, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Tg. Mureş, partea civilă A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Braşov – A.J.F.P. Covasna (cu sediul), inculpatul K. E. şi inculpatul C. D. M. împotriva sentinţei penale nr. 148 din 28.12.2018 pronunţată de Tribunalul Harghita, în dosarul nr. 482/96/2017. În temeiul art. 423 alin. 1 C. pr. pen. desfiinţează parţial sentinţa atacată şi rejudecând cauza: 1. În baza art. 396 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul K E (cu d. p.) la pedeapsă de 2 (ani) şi 8 (opt) luni închisoare, pentru săvârşirea infrac?iunii de abuz în serviciu, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) şi art. 67 alin. 2 Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea dreptului de a ocupa o funcţie publică, respectiv a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura o activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 65 alin. 1, raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura o activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Reduce de la 3 (trei) ani închisoare la 2 (ani) închisoare, pedeapsa aplicată inculpatului K E pentru săvârşirea infrac?iunii de cumpărare de influenţă, prevăzută de art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 292 alin. 1 Cod penal. În temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal, raportat la art.39 alin.1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare cu pedeapsa de 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 8 luni închisoare, la care se adaugă sporul de 1/3 din cuantumul celeilalte pedepse, pedeapsa finală de executat fiind de 3 ani şi 4 luni închisoare, care se execută în regim de detenţie, la care se adaugă, conform art. 45 alin. 1 ?i 5 Cod penal nou, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) Cod penal, pe o durată de 2 ani, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Dispune aplicarea pedepsei accesorii prev. de art. 65 alin. (1) constând în interzicerea drepturilor prev. la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) Cod penal, respectiv exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura o activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, de la rămânerea definitivă a prezentei decizii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 2. Reduce de la 3 (trei) ani închisoare la 2 (ani) închisoare, pedeapsa aplicată inculpatului C D M (cu d. p.) pentru săvârşirea infrac?iunii de trafic de influenţă, prevăzută de art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 291 alin. 1 Cod penal. 3. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Braşov – A.J.F.P. Covasna şi, în consecinţă, obligă inculpatul K E la plata sumei de 431.830,48 lei cu titlu de despăgubiri, precum şi la plata obligaţiilor accesorii calculate de la data de 26.03.2009, când obligaţia a devenit scadentă, până la data executării integrale a plăţii. În baza art. 397 alin. 2 Cod procedură penală, raportat la art. 20 din Legea nr. 78/2000, menţine măsura asiguratorie a sechestrului instituită prin procesul-verbal din data de 14.02.2017, până la concurenţa sumei de 431.830,48 lei pentru bunurile deţinute de inculpatul K E. Elimină din conţinutul hotărârii atacate dispozi?iile care vizează suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, respingerea acţiunii civile şi ridicarea măsurii asiguratorii sechestrului cu privire la inculpatul K E. Menţine celelalte dispoziţii din hotărârea atacată, care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 C. pr. pen, cheltuielile judiciare în apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 05.11.2019.
22.10.2019Amână pronunţareaStabileste termen pentru deliberare si pronuntare pentru data de 05.11.2019
07.10.2019Amână pronunţareaStabileste termen pentru deliberare si pronuntare pentru data de 22.10.2019
02.10.2019Amână cauzaÎn temeiul art. 281 alin. 1 C.pr.pen., constată nulitatea interceptărilor convorbirilor telefonice autorizate şi folosite ca mijloace de probă în dosarul nr. 107/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-DNA-Serviciul Teritorial Mureş, precum şi a proceselor- verbale de redare a acestor convorbiri. Exclude din materialul probator procesele-verbale de redare a convorbirilor mai sus menţionate. Dispune eliminarea mijloacelor de probă a căror nulitate a fost constatată. Definitivă. Pronunţată în cameră de consiliu, azi 02.10.2019.
01.10.2019Amână pronunţareapronunţare la 02.10.2019
16.09.2019Amână pronunţarea- termen pentru deliberare şi pronunţare asupra cererii apărării privind excluderea unor probe pentru data de 01.10.2019 - termen pentru fond 07.10.2019, ora 13:00
10.06.2019Amână cauzaraportat la lipsa nejustificată a apărătorului ales al inculpatului C.D.M., instanţa, în temeiul art. 283 alin. 3 Cod procedură penală dispune amendarea domnului avocat cu suma de 500 lei, având în vedere că este al 3-lea termen de judecată la care dl.avocat solicită amânarea cauzei pentru diverse motive şi fără să î?i asigure substituirea, în condi?iile în care asistenţa juridică a acestui inculpat este obligatorie. Totodată instanţa va dispune desemnarea unui apărător din oficiu pe seama inculpatului C.D.M. şi va dispune citarea următorilor doi martori.
06.05.2019Amână cauzaAmână cauza pentru administrarea probelor propuse
15.04.2019Amână cauzase amână judecarea cauzei raportat la lipsa nejustificată a apărătorului inculpatului C.D.M, în condi?iile în care apărarea este obligatorie. Instanţa atrage atenţia domnului avocat să se prezinte la următorul termen sub sanc?iunea aplicării amenzii judiciare
25.03.2019Amână cauzaAdmite cererea de amânare a cauzei.
12
            Această aplicație a fost creată de Curtea de Apel Cluj şi implementată din data de 01.01.2017.
       Total vizitatori: 3175586